Użyteczność

[box] To jest część III cyklu Witryna internetowa jako punkt wyjścia[/box]

Użyteczność jest opisem jak wydajnie, efektywnie i  z  satysfakcją użytkownik może korzystać zdanego rozwiązania: produktu, urządzenia, aplikacji czy strony internetowej. Według Jakuba Nielsena składa się na nią pięć elementów:[1]

  • nauczalność (learnability) – łatwość wykonania prostego zadania przy pierwszym kontakcie z  produktem
  • efektywność (efficiency) – szybkość korzystania z  produktu przez użytkowników znających już produkt
  • zapamiętywalność (memorability) – łatwość przypomnienia sobie sposobu korzystania z  produktu po dłuższej przerwie
  • błędy (errors) – częstość ich występowania i  możliwość ich rozwiązania przez użytkowników
  • satysfakcja (satisfaction) – przyjemność korzystania.

By uzyskać satysfakcjonujący efekt z  zakresu użyteczności witryny internetowej, należy tak zaplanować ilość dostępnych funkcji w  serwisie, sposób dostępu do nich (User interface, UI), by użytkownik mógł łatwo poruszać się na stronie i  skorzystać z  informacji na niej zawartych.

Na poprawę użyteczności witryny internetowej wpływa stosowanie konwencji. Używanie schematów już znanych użytkownikowi, nie tylko z  innych stron internetowych, ale również z  innych mediów (np. prasa) przyspiesza proces uczenia się danego interfejsu i  pozwala efektywnie go wykorzystywać. Przykładami pochodzącymi z  gazet jest stosowanie podpisów pod zdjęciami czy nagłówki wyraźnie rozdzielające treść. Inne elementy uznane za konwencje i  powszechnie stosowane w  witrynach internetowych, to:

  • logo w  lewym górnym narożniku serwisu,
  • podkreślenie elementu będącego linkiem,
  • zmiana kolorów linków już odwiedzonych.

Kolejnym istotnym elementem witryny internetowej jest nawigacja. Spełnia ona szereg funkcji, do których w  pierwszej kolejności zaliczyć należy odnajdywanie dokumentów w  serwisie. Przy odpowiednim zastosowaniu oznaczeń w  menu, nawigacja informuje gdzie jesteśmy w  strukturze serwisu i  co w  danym miejscu się znajduje. Jest również elementem stałym na stronie co zapewnia poczucie stabilności dla użytkownika. Jest to dla niego informacja, że cały czas znajduje się w  obrębie tej samej witryny – poszczególne elementy nawigacji mogą zmieniać się w  zależności od podstrony, jednak zachowanie tego samego wzoru nawigacji podpowiada użytkownikowi, że nawigacja działa cały czas w  ten sam sposób i  nie musi się go uczyć za każdym razem od nowa. Dobrze skonstruowana nawigacja sugeruje użytkownikowi jak może z  tej strony skorzystać.

SPIS TREŚCI

Wstęp
Część I – Treść strony internetowej
Część II – Dostępność
Część III – Użyteczność
Część IV – Technika wykonania strony
Część V – Strona główna

PRZYPISY

[1] Jakob Nielsen, Usability 101: Introduction to Usability, 04.01.2012, https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/ [6.04.2016 r.]

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.