Blog

Branding – czym jest i jak działa

Historia to wcale nie to, co się naprawdę wydarzyło, ale głównie to, co ludzie sobie przypominają oraz jak o tym opowiadają”

Marquez, Sto lat samotności

Branding, od ang. brand – marka, to budowanie świadomości marki u konsumentów. Istotą brandingu jest spowodowanie, by odbiorcy pamiętali o nas, naszych produktach lub usługach, gdy będą ich potrzebować. Dzięki temu, że pamiętają, sięgną po nasz produkt, usługę albo zadzwonią. Branding jest procesem, a nie jednorazową czynnością.

Marka odpowiada na pytanie „w czym mogę Ci pomóc?”, związania jest z rozwiązywaniem problemów i zaspokajaniem potrzeb. Tę odpowiedź człowiek zapisuje w swoim umyśle, na swój własny sposób, bazując na informacji, które otrzymuje w kontakcie z marką.

Wizerunek marki, który ma być zapamiętany przez klientów, projektowany jest na etapie strategii marki. Następnie zaprojektowany wizerunek należy przedstawiać/promować wśród konsumentów, by był jak najbliższy wypracowanemu wzorcowi.

Jednak proces zapamiętywania nie przebiega jednakowo u wszystkich. W takcie mogą pojawić się zakłócenia, które sprawią, że marka nie zostanie zapamiętana tak, jak założyli sobie jej twórcy. Dlatego komunikat powinien być jasny i czytelny, a powtórzony wielokrotnie ma szansę zostać właściwie zapamiętany.

Polecane książki

Healey M., Czym jest branding? Podręcznik projektowania, tłum. J. Mikołajczyk, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2008.
Tesławski M i Partnerzy, Praktyka brandingu: zasady profesjonalnej komunikacji marki, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2015.

Hamburger na stronie internetowej

O jedzeniu myśli każdy, najczęściej gdy jest głodny. Głód może dopaść nas w wielu niespodziewanych miejscach, również w pracy. I być może to jest przyczyna, by nazwać jeden z obecnie często wykorzystywanych symboli w projektowaniu stron i aplikacji nazwą “odpokarmową”.

Bardzo łatwo mogę sobie wyobrazić projektanta, który myśli w pracy o jedzeniu, a już taki, który marzy o bułce z kotletem w środku, pojawia się w pierwszej kolejności. 

Jak powinna wyglądać strona główna?

[box] To jest część V cyklu Witryna internetowa jako punkt wyjścia[/box]

Centralnym punktem witryny internetowej, jest jej strona główna, od której zazwyczaj zaczyna się przeglądanie pozostałych zasobów. Z  tego powodu powinna zawierać kilka  obowiązkowych elementów, które pomogą odbiorcy w  zapoznawaniu się z  jej zawartością. Tymi elementami są: 

Technika wykonania strony

[box] To jest część IV cyklu Witryna internetowa jako punkt wyjścia[/box]

Używanie urządzeń mobilnych do przeglądania zasobów internetowych powoduje konieczność budowy stron, które będą wyświetlać się poprawnie na różnej wielkości ekranach – smartfonów, tabletów i  komputerów. Wykorzystywanie mobilnych urządzeń (non-PC) wykazuje tendencję wzrostową, od niespełna 5% w  pierwszym kwartale 2013 roku, do prawie 21% w  pierwszym kwartale 2016 roku.[1]

Dostępność strony internetowej

[box] To jest część II cyklu Witryna internetowa jako punkt wyjścia[/box]

W odróżnieniu od użyteczności, która zajmuje się łatwością życia produktu, dostępność koncentruje się na możliwości skorzystania z  funkcji lub właściwości danej strony internetowej przez możliwie dużą liczbę osób. Szczególnie należy uwzględnić tu osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym (osoby starsze, niepełnosprawne, słabiej wykształcone, bez lub z  ograniczonym dostępem do Internetu). Możliwość przeglądania witryny internetowej powinna być niezależna od cech lub dysfunkcji użytkowników oraz używanego przez nich sprzętu i  oprogramowania.

Do uzyskania i  utrzymania spójnych rozwiązań potrzebne są standardy opisujące rozwiązania, jakie należy wdrożyć, aby uzyskać dostępną stronę internetową. Dokumentem opisującym dostępność stron internetowych jest Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), obecnie w  wersji 2.0, opracowany w  Konsorcjum W3C przez grupę Web Accessibility Initiative (WAI). Jest to oficjalny dokument zawierający zasady pozwalające przygotować stronę dostępną w  stopniu możliwie największym. Rekomendacje W3C nie są dokumentami prawnymi, są jednak respektowane przez organy narodowe i  międzynarodowe. Przykładem jest Europejska Agenda Cyfrowa zawierająca zapis, który rekomendacje W3C ustanawia jako obowiązujące, co szczególnie dotyczy podmioty realizujące zadania publiczne[1].

Treść strony internetowej

Podstawowym elementem z  grupy owned media (własne media, kontrolowane przez firmę/organizację) jest witryna internetowa. Jest ona w  pełni zależna od organizacji – w  kwestii finansowanie jej wykonania i dalszego utrzymywania oraz doboru informacji oraz  sposobu ich prezentowania.

Strona internetowa to dokument zapisany w  języku HTML, który zawiera treści tej strony oraz warunkuje ich strukturę i  hierarchię. Następnie dokumentowi nadawany jest określony wygląd poprzez zastosowanie arkuszy stylów (CSS) i  dodawane są elementy interaktywne interfejsu za pomocą dodatkowych bibliotek programistycznych (skryptów). Zbiór co najmniej kilku powiązanych ze sobą stron internetowych tworzy witrynę internetową. 

Wizerunek firmy w Internecie

Firma chcąca zadbać o swój wizerunek w Internecie ma do dyspozycji kilka wzajemne uzupełniających się schematów postępowania. Wybór jednego z  nich będzie zazwyczaj początkiem procesu, który w następnej kolejności powinien zostać poszerzony o elementy z innych rodzajów działań.

Media, które są do dyspozycji, można podzielić ze względu na poziom kontroli nad nimi oraz poniesione koszty funkcjonowania w  nich. Są to owned media (własne media), paid media (media opłacane) i  earned media (media pozyskane). Pozwalają one na przekazywanie jednostronne (narrację) prowadzonych działań, jak również na komunikację z  odbiorcami, czy również możliwość swobodnego wyrażania swoich myśli przez zainteresowane osoby.