Branding – czym jest i jak działa

Historia to wcale nie to, co się naprawdę wydarzyło, ale głównie to, co ludzie sobie przypominają oraz jak o tym opowiadają”

Marquez, Sto lat samotności

Branding, od ang. brand – marka, to budowanie świadomości marki u konsumentów. Istotą brandingu jest spowodowanie, by odbiorcy pamiętali o nas, naszych produktach lub usługach, gdy będą ich potrzebować. Dzięki temu, że pamiętają, sięgną po nasz produkt, usługę albo zadzwonią. Branding jest procesem, a nie jednorazową czynnością.

Marka odpowiada na pytanie „w czym mogę Ci pomóc?”, związania jest z rozwiązywaniem problemów i zaspokajaniem potrzeb. Tę odpowiedź człowiek zapisuje w swoim umyśle, na swój własny sposób, bazując na informacji, które otrzymuje w kontakcie z marką.

Wizerunek marki, który ma być zapamiętany przez klientów, projektowany jest na etapie strategii marki. Następnie zaprojektowany wizerunek należy przedstawiać/promować wśród konsumentów, by był jak najbliższy wypracowanemu wzorcowi.

Jednak proces zapamiętywania nie przebiega jednakowo u wszystkich. W takcie mogą pojawić się zakłócenia, które sprawią, że marka nie zostanie zapamiętana tak, jak założyli sobie jej twórcy. Dlatego komunikat powinien być jasny i czytelny, a powtórzony wielokrotnie ma szansę zostać właściwie zapamiętany.

Polecane książki

Healey M., Czym jest branding? Podręcznik projektowania, tłum. J. Mikołajczyk, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2008.
Tesławski M i Partnerzy, Praktyka brandingu: zasady profesjonalnej komunikacji marki, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2015.