HEPICC logo gradient

HEPICC

Firma HEPICC zajmuje się konsultingiem w zakresie innowacji i komercializacji produktów ochrony zdrowia.

ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmował wykonanie logo oraz materiałów firmowych: wizytówki, papier firmowy oraz szablon prozentacji multimedialnej.

HEPICC logo black on white
HEPICC logo gradient
HEPICC business-cardsHEPICC Corporate IdentityHEPICC Corporate Identity

Chcesz zrealizować projekt?